• +90322 244 1037
  • contact@daahk.org
  • Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi - Adana

1.Genel Başlıklar

Disiplinlerarası Işbirliği
Çevre ve Sağlık
Klinik  – Saha  – Deneysel  Araştırmalar
Kültürlerarası Tıp Yaklaşımları
Epidemiyoloji
Toplum Sağlığı
Gıda ve Beslenme
Tütün, Alkol Ve Madde Kullanımı

 2. Meslek Ile Ilgili Başlıklar

Sürekli Mesleki Gelişim
İnterdisipliner Işbirliği
Sağlık Araştırmaları
Birinci Basamak Politikaları
Birinci Basamak Finans Sistemi
Aile Hekimliği
Uygulama Organizasyonu
Konsultasyon Konuları
Eğitim ve Mesleki Gelişim
Mezuniyet Öncesi Eğitim
Kalite ve Güvenlik Konuları
Kırsal Hekimlik
Entegre Sağlık
Enformasyon ve Teknoloji
Etik, Hukuk Ve Mevzuat

 3. Klinik Başlıklar

Koruyucu Hekimlik ve Sağlığın Iyileştirilmesi
Kardiyovasküler Hastalıklar
Solunum Sorunları
Sindirim Sorunları
Diyabet ve Metabolik Sorunlar
Genito-Üriner Sorunlar
Çocuk Sağlığı Sorunları
Erkek Sağlığı
Kadın Sağlığı
Anne ve Çocuk Sağlığı
Enfeksiyon Hastalıkları
Aşı
Alerji ve Immünoloji
Sehayat ve Tropikal Hastalıklar
Mental Sağlık
Kas Iskelet Sorunları
Acil ve Travma
Cilt ve Yumuşak Doku Sorunları
Meslek Hastalıkları ve Sağlık
Onkoloji ve Palyatif Bakım
Destekleyici Tedaviler
Göz Sorunları
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Radyodiagnostik
Covid19 ve Salgın Hastalıklar
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
Diğer