• +90322 244 1037
  • contact@daahk.org
  • Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi - Adana

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Kongremiz uluslararası kongre kriterlerine haiz  olduğu  ve kongre kitabında ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) olduğundan yayınlanan tüm tebliğler  ve tam metinleri doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilmektedir*. 

Bildiri gönderme koşulları

1. Bildirilerin (Sözel, E-Sözel (Online Sözel Sunum), Poster ya da E-poster (Online Poster Sunum)Bildiri Gönderim Sistemi ile gönderilmesi gerekir. (Posta yoluyla veya faksla bildiri gönderilmesi mümkün değildir.) Bildirinizi göndermek için TIKLAYINIZ.

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir. Sorularınızı için  scientific@daahk.org e-mail adresine yazabilirsiniz.

Bildilerinizde yazarların varsa ve kullanmak isterlerse ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarasını eklemeleri ile kongre kitabında yer alacaktır.

2. Bildiri Gönderim Son Tarihi : 01 NİSAN 2025

3. Bildirilerin değerlendirilmeye alınmasından sonra çift-kör hakem değerlendirmesi sonucuna göre kongre kitabında yayınlanacaktır. Bildiride yer alan yazarlardan herhangi birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Her yazar en fazla 2 (iki) bildiri ile katılabilir. Diğer yazarların katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla bildiride ismi olabilir.

4. Kabul edilen bildirilerin kongre kitabında TAM METİN olarak yayınlanmasını talep edenlerin, tam metinleri MS  Office WORD dosyası olarak en geç  20 Nisan 2025 tarihine kadar scientific@daahk.org  e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Tam metinlerde yazım sınırlaması 1.5 satır aralığı, 12 punto Times New Roman fontunda  azami 6 word sayfası olarak (azami dosya boyutu 500 KB ) belirlenmiştir.  Tam metinlerde bildiri başlığı, yazarlar ve ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numaraları, kurumları ve tam metin belgesi TEK BİR WORD DOSYASI olarak emaille gönderilmelidir. Tam metinlerde kullanılan tablolar MS Office Word STANDART özelliklerde olmalı ve manuel olarak oluşturulmamalıdır. Farklı renk ve şekillerde olan tablolar kitap oluşturulurken sisteme aktarılamamaktadır. Fotoğraflar JPEG formatında ve azami 500 KB boyutunda olmalıdır.

5. E- Sözel Bildiri (Online/Çevrimiçi Sözel Bildiri) : 

E-sözel olarak kabul edilen bildiriler online/çevrimiçi web üzerinden video konferans ile uzaktan sözlü bildiri sunumu olarak gerçekleştirilecektir. Her katılımcıya özel kullanıcı adı ve şifre ile kongre online platformuna giriş yapabilecek ve kendi bilgisayarlarından sunumlarını ekran paylaşma ile sunumlarını gerçekleştirebileceklerdir. Kongre sürecinde yapılacak sunumların emaille gönderilmesi gerekmemektedir. Sunum yapacakların ekran paylaşımı için bilgisayardan bağlanmaları gerekmektedir. Tablet veya cep telefonlarıyla oturumlara katılabilir ve izlenebilir ancak ekran paylaşımı yapılamamaktadır.

  • Online/çevrimiçi web üzerinden video konferans üzerinden e-sözel sunumlarda katılımcılar video konferans üzerinden ekran paylaşımı yoluyla hazırladıkları sunumları ekran paylaşımı yaparak sunumlarını yapabileceklerdir.
  • Online/çevrimiçi web üzerinden video konferans üzerinden e-sözel sunumunu gerçekleştirecek olan katılımcılara “katılım belgeleri” online kongre platformuna giriş yaparak kaydedebilirler.
  • Online/çevrimiçi web üzerinden video konferans üzerinden e-sözel solarak sunulan bildiriler “sözel bildiri” olarak kongre bildiri kitabında yer alacaktırHer yazar en fazla 2 (iki) e- sözel bildiri ile katılabilir. Diğer yazarların katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla e-bildiride ismi olabilir
  • E-sözel olarak sunulan bildiriler “sözel bildiri” olarak kongre bildiri kitabında yer alacaktır. Kabul edilen e-sözel’in yazarlardan biri tanımlanan süreye kadar kayıt ücretini yatırmaz ise bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

6. POSTER ve E-Poster olarak kabul edilen bildirilerin A4 boyutlarında TEK SAYFA PDF olarak poster halinin scientific@daahk.org adresine 20 Nisan 2025 tarihine kadar emaille gönderilmesi ile online platformda yer alacaktır.

Kongreye sadece poster ya da e-poster olarak katılacak yazarlardan birinin kongre kayıt olması gerekmektedir.

  • Kongreye sadece “e-poster” ile katılacaklara kongre bildiri kitabı elektronik ortamda iletilecektir. Her yazar en fazla 2 (iki) bildiri ile katılabilir. Diğer yazarların katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla bildiride ismi olabilir. E-posterler kongre bildiri kıtabında “poster” olarak yer alacaktır. E-poster olarak sunumunu gerçekleştirecek olan katılımcılara “katılım belgeleri” online kongre platformuna giriş yaparak kaydedebilirler. Kabul edilen e-poster’in yazarı kayıt ücretini belirtilen tarihine kadar yatırmaz ise bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

SÖZEL ve E-Sözel Sunum (Oral Presentation ve E-Oral Presentation) :  Sözel sunumlar 8 dakika sunum, 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 10 dakikadır. Sözel sunumlarınızı MS Ofis Powerpoint programı ile hazırlayabliir ve sunum salonundaki bilgisayara taşınabilir bellek ile yükleyerek gerçekleştirebilirsiniz. E-Sözel sunumlarınızı kendi bilgisayarınızda ekran paylaşımı ile online kongre platformuna size iletilecek şifre ve kullanıcı adı ile giriş yaparak sunumunuzu gerçeleştirebilirsiniz. Her katılımcıya özel kullanıcı adı ve şifreleri Kongreden 1 hafta önce kayıtlı email/cep telefonuna gönderilecektir.

Bildiri özeti yazım kuralları
a. Bildiri metni kelime sayısı 500’den fazla olmamalıdır.
b. Bildirinin Times New Roman fontu ile 12 punto olarak yazılması gerekmektedir.
c. Bildirilerde TÜM yazarların ad, soyad ve kurumlarını içermelidir, unvanlar yazılmamalıdır.
d. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalı ve konu başlığı seçilmiş olmalıdır.

Örneğin:

Aile Hekimliği Poliklinik Hastalarının Hipertansiyon Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Ahmet Yanık1, Nedim Sedef2, Sibel Tektuna1, Akif Sunar1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

e. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
f. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
g. Bildiride iletişim kurulacak yazarın isim uygun yere yazılmalıdır, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
h. Bildiri içerisinde yer alan tablo sayısı en fazla 2 olmalıdır.
i. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
j. Kabul edilen TÜM Poster ve E-Poster Bildirileri kongre sürecince online kongre platformunda elektronik olarak gösterileceği için baskı alınmasına gerek yoktur. Tüm posterlerin ve E-posterlerin A4 boyutlarında TEK SAYFA PDF olarak poster halinin scientific@daahk.org adresine emaille 20 NİSAN 2025 tarihine kadar gönderilmesi ile kongre sürecince online kongre platformunda elektronik olarak gösterilecektir.

6. Bildilerin, Sözel, Poster, E-Poster ya da E-Sözel olarak tercihi belirtilmelidir. (Nihai olarak Bilimsel Danışma Kurulu bildirinin sunum şekline karar verir.)

Ödül
Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından ilk üç dereceye giren bildirilere kongre kapanış programında ödülleri verilecektir.

Geri bildirim
Bildirilerin değerlendirilme süresi yaklaşık 15 gündür. Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-postalar bildirinin sisteme yüklenmesinden sonraki 15 gün içerisinde iletişim kurulan yazarın email adresine bildirilecektir.

*2025 yılında yayınlanacak olan teşvik yönetmeliğinde de ne tür bir değişiklik yapılacağı bilinmemekle birlikte, 2024 yılı Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre uluslararası bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Kongre düzenleme kurulu olarak kongremize hangi ülkelerden kaç bildiri geleceğini henüz ön görememekteyiz. Ancak kongremize 5’ten fazla farklı ülkeden konuşmacılarımız oluştuğu için teşvik yönetmeliğinin bu kriterini sağlamaktadır.