Adana
+90322-244-1037
contact@daahk.org

22. Uluslararası
Doğu Akdeniz
Aile Hekimliği Kongresi

11 - 14 MAYIS 2023 * Adana Divan Otel * HİBRİT KONGRE [Yüz Yüze + Online ]

Bildiri Gönderim Son Tarihi:
10 NİSAN 2023 tarihine UZATILDI…

Bildirilerinizi (sözel, e-sözel, poster ya da e-poster ) “Bildiri Gönderim Sistemi” ile gönderebilirsiniz.

Bildiri Gönder
Erken Kayıt Son Tarihi:
17 OCAK2023

Erken kayıt imkânlarından yararlanmak için linki tıklayabilirsiniz.

KAYIT OL
İLETİŞİM

contact@daahk.org

Davet

Değerli Meslektaşlarım, Sizleri, 22. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi DAAHK2023’ye davet etmekten mutluluk duymaktayız. Yaşadığımız olağanüstü dönem içinde bilimselliğin devam etmesinde büyük özverilerle emek veren değerli akademisyen hocalarımız ile 2022 kongresini hem yüz yüze hem de sanal platformlardaki yoğun katılımlarla tamamladık.

Her geçen yıl giderek artan ilgi odağı olan DAAHK2023’nin tema’sı “Tarihten ve Kültürden İlham Alan Aile Hekimliği’nin İnsan Sağlığındaki Öncü Rolü” olarak belirlendi. Yeni normal olarak belirlenen ve hayatımızın her yönünü tümüyle değiştiren bu çağda “Dijital Dönüşüm” de beklenenden daha hızlı bir şekilde ivedilendi. Sağlık alanında da kendini gösteren dijital dönüşüm, teletıp uygulamaları, yapay zekânın sağlık hizmet sunumuna entegre olması, giyilebilir dijital cihazların varlığı, sağlık sistemlerin blockchain uygulamaları gibi yeni kavramları da güncel bilgiler olarak karşımıza çıktı. Bütün bu süreçlerde tarihten ve kültürden ilham alan Aile Hekimliği’nin İnsan Sağlığındaki Öncü Rolü’nün önemi ve değeri de daha iyi anlaşılmaktadır. Bütün bu dijital dönüşüm içinde aile hekimlerinin klinik yaklaşımları biyopsikososyal, kültürel ve varoluşsal boyutta ele almaları gibi disiplin olarak aile hekimliğinin bireyselleştirilmiş bakım vurgusuna inovasyon ile sağlıklı yeni bir gelecek kavramını irdelemek birinci basamak ruhu içinde, her bir bireyin kendine özgü ve tek olduğunu desteklemesiyle hekimlere, hastalarının iyileşmelerinde özerkliklerine saygı duyarak destekleyici yaklaşım kurabilmeleri için “sağlıklı bir gelecek” kurmasına rehberlik eder. Hem özel hem de kamusal niteliklere sahip olan sağlık hizmeti ve sağlık hakkı, yarattığı dışsallıklar nedeniyle küresel kategoride yer almaktadır. Özellikle küreselleşmenin beraberinde getirdiği ticaret, teknoloji, göç, iletişim ve hızlı bilgi akışı sağlık üzerinde önemli etkiler bırakmakta, bulaşıcı hastalıklar-salgınlar ülke sınırlarını kolayca aşmakta ve geniş halk kitlelerini tehdit etmektedir. Öte yandan sağlık hizmet sunumunun uluslararası düzeyde sağlanması konusu da tartışmaya açılmakta, sağlık hakkı, sağlık hizmet sunumu ve finansman mekanizmasının nasıl işleyeceği önem taşımaktadır. Geçmişi bilip değerlendirmeden geleceğin şekillendirilmesi olası görülmediği için Aile Hekimliğini’nin insan sağlığındaki ve sağlık sistemindeki öncü rolünü sizlerle hem online hem de yüz yüze olarak, 11-14 Mayıs 2023 tarihlerinde Adana’da portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde zengin bir bilimsel program çerçevesinde paylaşmak, saygın uluslararası ve ulusal konuşmacıları dinlemek, sözel ve poster bildirileri sunmak, bilgi ve becerilerimizi güncellemek, fikir ve deneyim paylaşımında bulunmak, bilimsel işbirliği fırsatları yaratmak, yeni meslektaşlarla tanışmak ve eski dostlarla hasret gidermek üzere buluşacağız. Sizleri, Düzenleme Kurulu adına, Akdeniz’in incisi Adana’ya davet ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Prof. Dr. Ertan MERT Prof. Dr. Ersin AKPINAR DAAHK2023 Eş Başkanları

Kongre Kitabı ISBN numarası ile yayınlanmaktadır

Kongremiz uluslararası kongre kriterlerine haiz olduğu ve Kongre Kitabında ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) olduğundan yayınlanan tüm tebliğler ve tam metinleri doçentlik dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilmektedir.

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir. Sorularınızı için scientific@daahk.org e-mail adresine yazabilirsiniz.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Bildilerinizde yazarların varsa ve kullanmak isterlerse ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarasını eklemeleri ile kongre kitabında yer alacaktır.

Bildiri Gönderim Sistemi

Bildiri Gönderim Bilgileri

Geri bildirim Bildirilerin değerlendirilme süresi yaklaşık 15 gündür. Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine en geç 30 Nisan 2022 tarihinde bildirilecektir.

SÖZEL BİLDİRİ

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir. Sorularınızı için scientific@daahk.org e-mail adresine yazabilirsiniz.

E- SÖZEL BİLDİRİ

E-sözel olarak kabul edilen bildiriler online/çevrimiçi web üzerinden video konferans ile uzaktan sözlü bildiri sunumu olarak gerçekleştirilecektir.

Poster (E-Poster) Bildiri

Kongreye fiziki olarak katılamayacaklar e-poster ile katılım sağlayabilirler.

Çift-Kör Hakem Değerlendirmesi

Bildirilerin değerlendirilmeye alınmasından sonra çift-kör hakem değerlendirmesi sonucuna göre kongre kitabında yayınlanacaktır.

22. Kongreye Gelirken…

Kongrelerin Ardından….

Bilimsel Sekretarya

iletişim

e-mail: scientific@daahk.org

Prof. Dr. Engin Burak Selçuk

İnönü Üniversitesi

e-mail: scientific@daahk.org

Doç. Dr. Sanem Nemmezi Karaca

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

22 Yıllık Deneyim…

Bilimsel Etkinliklerle Geçen Yıllar…

Online + yüz yüze

3976 oturum Saati

ile bilimsel başarı

Bildiri Gönderim Sistemi için Tıklayınız >>>

Konuşmacılar

Alanında Saygın Uluslararası ve Ulusal Davetli Konuşmacılar

Konuşmacı

DAAHK2023

Konuşmacı

DAAHK2023

Konuşmacı

DAAHK2023

Konuşmacı

DAAHK2023

Konuşmacı

DAAHK2023

Konuşmacı

DAAHK2023

Konuşmacı

DAAHK2023

Konuşmacı

DAAHK2023