Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderme koşulları

1. Bildirilerin (sözel, e-sözel, poster ya da e-posterBildiri Gönderim Sistemi ile gönderilmesi gerekir. (Posta yoluyla veya faksla bildiri gönderilmesi mümkün değildir.) Bildirinizi göndermek için TIKLAYINIZ.

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir. Sorularınızı için  scientific@daahk.org e-mail adresine yazabilirsiniz.

2. Son bildiri gönderme tarihi   01 Mart 2019‘dur.

3. Kabul edilen bildirilerin kongre kitabında TAM METİN olarak yayınlanmasını talep edenlerin, tam metinleri MS WORD dosyası olarak en geç  01 Nisan 2019 tarihine kadar scientific@daahk.org  e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

4. Bildirilerin değerlendirilmeye alınmasından sonra hakem değerlendirmesi sonucuna göre “Eurasian Journal of Family Medicine “www.ejfm.org” dergisinde yayınlanacaktır. Bildiride yer alan yazarlardan herhangi birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Her yazar en fazla 2 (iki) bildiri ile katılabilir. Diğer yazarların katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla bildiride ismi olabilir.

5. E-Poster : E-poster olarak kabul edilen bildirilerin Microsoft Office Powerpoint programıyla “tek slayt ekran gösterisi” olarak gönderilmesi ile poster kongre sırasında bilgisayarlardan elektronik poster oynatıcısı ile gösterilecektir. Kongreye sadece e-poster olarak katılacak yazarlardan birinin kongre kayıt bedeli olarak 150 TL (+%18KDV)’yi KumGroup Kongre hesabına yatırması gerekmektedir. Her yazar en fazla 2 (iki) e- bildiri ile katılabilir. Diğer yazarların katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla e-bildiride ismi olabilir.

6. E– Sözel Bildiri (Uzaktan Sözel Bildiri) :  

E-sözel olarak kabul edilen bildiriler Skype üzerinden video konferans ile uzaktan sözlü bildiri sunumu olarak gerçekleştirilecektir.

• DAAHK2019’da e- sözel sunumlar Skype aracılığı ile uzaktan bağlantı sağlanarak görüntülü sunum yoluyla gerçekleştirilebilecektir.

• Skype üzerinden e-sözel sunumlarda katılımcılar video konferans üzerinden ekran paylaşımı yoluyla isterlerse hazırladıkları sunumların gösterimini yapabileceklerdir.

• Katılımcılar dilerlerse görsel kullanmadan yalnızca sözlü olarak da çalışmalarını paylaşabilirler.

Skype ile uzaktan bağlantı yoluyla sunumunu gerçekleştirecek olan katılımcılara katılım belgeleri ve faturaları posta/e-posta yoluyla gönderilecektir.

Skype aracılığı ile sunulan bildiriler “sözel bildiri olarak kongre bildiri kitabında yer alacaktır. E-sözel bildiri kabul sayısı oturumların yapılacağı sunum salonu alt yapısına bağlı olarak sınırlı sayıda kabul edilecektir. Kongreye sadece e-sözel sunum ile katılacak yazarlardan birinin kongre kayıt bedeli olarak 400 TL (+%18KDV)’yi KumGroup Kongre hesabına yatırması gerekmektedir. Her yazar en fazla 2 (iki) e- sözel bildiri ile katılabilir. Diğer yazarların katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla e-bildiride ismi olabilir.

1 Slayt/ 5 Dakika Sözel Sunum  :  Bilimsel çalışması devam eden veya tamamlanmış çalışmaların tek slayt olarak 4 dakika sunum, 1 dakika tartışma şeklinde “ana fikir” veya sonuç  SÖZEL sunumu olarak yapılacaktır.

Bildiri özeti yazım kuralları
a. Bildiri metni karakter sayısı 3000’den fazla olmamalıdır.
b. Bildirinin Times New Roman fontundan, 12 punto ile yazılması gerekmektedir.
c. Bildiriler yazarların ad, soyad ve kurumlarını içermelidir.
d. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalı ve konu başlığı seçilmiş olmalıdır. (Örneğin: “Bölgemizdeki KOAH Hastalarında Spirometre Değerleri” şeklinde)
e. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
f. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
g. Bildiride iletişim kurulacak yazarın isim uygun yere yazılmalıdır, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
h. Bildiri içerisinde yer alan resim ve tablo sayısı en fazla 2 olmalıdır.
i. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
j. Bildiriler en 70 cm, boy 90 cm ölçülerinde, 1 metreden okunacak şekilde(24 – 50 punto) hazırlanmalıdır.

6. Bildilerin, Poster, Sözel, 1 Slayt/ 5 Dakika Sözel Sunum ya da E-poster olarak tercihi belirtilmelidir. (Nihai olarak Bilimsel Danışma Kurulu bildirinin sunum şekline karar verir. )

7. E-poster olarak kabul edilen bildirilerin Microsoft Office Powerpoint programıyla “tek slayt” ekran gösterisi olarak gönderilmesi ile poster kongre sırasında bilgisayarlardan elektronik poster oynatıcısı ile gösterilecektir. E-poster olarak kabul edilen bildirinizi tek slayt olarak hazırlayıp scientific@daahk.org adresine emaille göndermeniz gerekmektedir. E-posterler kongre kitabında yer alacaktır. E-poster örnek slaytı için tıklayınız.

8. 1 Slayt/ 5 Dakika Sözel Sunum  :  Bilimsel çalışması devam eden veya tamamlanmış çalışmaların tek slayt olarak 4 dakika sunum, 1 dakika tartışma şeklinde “ana fikir” veya sonuç sunumu olarak yapılacaktır.

Ödül
Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından ilk üç dereceye giren bildirilere kongre kapanış programında ödülleri verilecektir.

Geri bildirim
Bildirilerin değerlendirilme süresi yaklaşık 15 gündür. Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine  en geç 08 Mart 2019 tarihinde bildirilecektir.