Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderme koşulları

1. Bildirilerin (sözel ya da poster Bildiri Gönderim Sistemi ile gönderilmesi gerekir. (Posta yoluyla veya faksla bildiri gönderilmesi mümkün değildir.) Bildirinizi göndermek için TIKLAYINIZ.

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir. Sorularınızı için  scientific@daahk.org e-mail adresine yazabilirsiniz.

2. Son bildiri gönderme tarihi   10 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır

3. Kabul edilen bildirilerin kongre kitabında TAM METİN olarak yayınlanmasını talep edenlerin, tam metinleri MS WORD dosyası olarak en geç  01 Nisan 2019 tarihine kadar scientific@daahk.org  e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Tam metinlerde yazım sınırlaması 1.5 satır aralığı, 12 punto olmak üzere azami 6 word sayfası olarak (azami dosya boyutu 500 KB ) belirlenmiştir.  

4. Bildirilerin değerlendirilmeye alınmasından sonra hakem değerlendirmesi sonucuna göre “Eurasian Journal of Family Medicine “www.ejfm.org” dergisinde yayınlanacaktır. Bildiride yer alan yazarlardan herhangi birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. Her yazar en fazla 2 (iki) bildiri ile katılabilir. Diğer yazarların katılımı ile gönderilen ikiden daha fazla bildiride ismi olabilir.

Sözel Sunum (Oral Presentation) :  Sözel sunumlar 6 dakika sunum, 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 8 dakikadır. Sunumlarınızı MS Ofis Powerpoint (başka program sunum bilgisayarlarında olmayacaktır) ile sunumlarını flash bellek ile sunumdan en az 2 saat önce salon görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Sunum salonlarında projektör ile sunumlarınız perdeye yansıtılacaktır. İyi bir sözel sunumun ipuçları için buraya tıklayınız.  

Bildiri özeti yazım kuralları
a. Bildiri metni karakter sayısı 3000’den fazla olmamalıdır.
b. Bildirinin Times New Roman fontundan, 12 punto ile yazılması gerekmektedir.
c. Bildiriler yazarların ad, soyad ve kurumlarını içermelidir.
d. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlık sonuna “nokta” konulmamalı ve konu başlığı seçilmiş olmalıdır. (Örneğin: “Bölgemizdeki KOAH Hastalarında Spirometre Değerleri” şeklinde)
e. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
f. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
g. Bildiride iletişim kurulacak yazarın isim uygun yere yazılmalıdır, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
h. Bildiri içerisinde yer alan resim ve tablo sayısı en fazla 2 olmalıdır.
i. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
j. Poster bildirileri en 70 cm, boy 90 cm ölçülerinde, 1 metreden okunacak şekilde(24 – 50 punto) hazırlanmalıdır.

6. Bildilerin, Poster ya da Sözel olarak tercihi belirtilmelidir. (Nihai olarak Bilimsel Danışma Kurulu bildirinin sunum şekline karar verir. )

Ödül
Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından ilk üç dereceye giren bildirilere kongre kapanış programında ödülleri verilecektir.

Geri bildirim
Bildirilerin değerlendirilme süresi yaklaşık 15 gündür. Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine  en geç 08 Mart 2019 tarihinde bildirilecektir.